• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Will_Absol
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, đám trưởng lão cũng tách ra, những trưởng lão này mặc dù đã động thủ tuy nhiên không hạ tử thủ, nếu không thì Nhạc Duy đã sớm lên ngăn cản.

  Yêu Huyên cùng với Đại Hắc theo sát sau lưng của Nhạc Thành.

  - A.

  Nhạc Chí Thu không ngừng kêu lên thê thảm, hai tay của hắn ôm lấy đầu, đầu của hắn lúc này như muốn nứt gãy ra vậy, lửa linh hồn bừng bừng đốt cháy như là có cự vật gì đó công kíi tra tấn này tới linh hồn vô cùng đau đớn, không có ai có thể chịu đựng được.

  - Đại trưởng lão, ngươi làm sao vậy?

  Một đám trưởng lão nhìn thấy Nhạc Chí Thu thê thảm như vậy thì biến đổi sắc mặt, mấy trưởng lão vội vàng hỏi Nhạc Chí Thu.

  - Tên tiểu tử kia phong ấn linh hồn của ta, giết hắn cho ta.

  Nhạc Chí Thu hét lớn.

  - Phong Ấn Linh hồn.

  Mọi người đều nhìn Nhạc Thành, đại trưởng lão có thực lực cửu tinh Đấu Tôn, nếu
  You mean like an infraction? o_o;; And... Hey! I've got to add an avatar >.>

  Also, do you have MSN/Yahoo!/AIM? My IM addresses can be found here.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom