• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Chopsuey
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • My friend, if you see this, I apologize for abandoning you. I lost internet, my life has been crazy since then. Take care my friend.
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn cái tên gia hỏa thô bạo mà kiêu ngạo cực độ kia, tâm tình của Hứa Nhạc nhất thời trở nên có chút quái dị khác thường, cũng không phải là sự lo âu, mà là sự bình tĩnh một cách dị thường.

  - Tôi phi thường hiểu rõ hắn…

  Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, đưa tay vỗ vỗ nhẹ bả vai của Hùng Lâm Tuyền, kiên định nói:

  - Cho nên tôi hoàn toàn có thể đối phó hắn!

  Chương 321: Ngày mai hãy nói


  Sau khi tiến vào một gian hầm mỏ bỏ hoang, Hùng Lâm Tuyền một phen đem sự lo lắng của chính mình cùng với những phân tích của Hứa Nhạc nói cho đám đội viên biết.
  I shave with a box cutter, blindfolded as well, 'cuz if I look in the mirror, I INTIMIDATE MYSELF!!!
  .................................................

  ................................................

  ...............................................

  ...............................................


  ............................No...............
  Amateurs :p All you young kids and your 'slang' and your hippin and your hoppin
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom