• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Crowned Clown
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  Ở phía xa xa, một mảng kiến trúc liền hiện ra trước mặt của Nhạc Thành.

  - Cái này chính là long mộ, cũng chính là mộ tổ tiên Nhạc gia.

  Nhạc Duy cất tiếng nói.

  - Đi theo, ta, bảo vật mà Nhạc Thiên lão tổ để lại ở trước chỗ này, chỉ là ngươi muốn có bảo vật thì cũng phải đi gặp một người.

  Nhạc Duy cất tiếng nói sau đó thả người đi về phía Long Mộ.

  Nhạc Thành không hề chần chừ mà lập tức theo sát sau lưng của Nhạc Duy, chỉ là thân thể Kim Long hiện tại đã được hắn thu hồi.

  Linh khí nồng đậm khiến cho Nhạc Thành không nhịn được mà muốn thu linh châu thượng cổ vào trong Hạo Thiên Tháp ngay lập tức, chỉ là ý niệm này chỉ thoáng qua mà thôi, trước hết phải đi theo Nhạc Duy gặp một người.

  Ở trong kiến trúc, thần thức của Nhạc Thành cảm nhận được khí tức quét tới, ngay lập tức ở trong đó có một tiếng xé gió truyền tới, hơi mười người mặc áo giáp màu vàng đã tiến tới trước Nhạc
  Yay! Cookie!

  Well, I finished the manga (hurry up and draw more, oh mighty Katsura Hoshino-sama!), so I'm watching the anime. I'm halfway through the anime now~

  I actually started to watch the anime first, but stopped for some reason I cannot recall.

  The manga art is so pretty~
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  What?O-o

  Umm... Why are you saying this, are you giving me the definition of my site mascot's name? If so, WHY?
  :DDDD <333 YES~

  Yes, it is quite fun~ It's really rather creepy, but still loads of fun~
  D. GRAY-MAN, YES? :D

  It's Neuro (Majin Tantei Nougami Neuro), actually~ ... But now that I think about it, it is a bit Debitto-like~
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom