• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

greategret
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  Một mảng quang mang loan nguyện ngưng tụ trong tay của Nhạc Thành, sau đó hắn hung hăng bắn về phía lão giả áo tím. Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị, đối phó với một tên thất tinh Đấu Tôn, hắn dĩ nhiên là không khách khí.

  - Ầm.

  Trưởng lão thất tinh Đấu Tôn mặc dù đề phòng Nhạc Thành ra tay nhưng vẫn không trốn thoát sự công kích của Nhạc Thành, hắn vội vàng ngưng tụ một mảng đấu khí công kích về phía quang mang loan nguyệt kia.

  Hai luồng lực lượng chạm vào nhau, sau đó là một thanh âm phá hủy đinh tai nhức óc.

  - không phục tộc trưởng, khiêu chiến với tộc trưởng, hôm nay ta phế tu vi của ngươi.

  Thanh âm của Nhạc Thành vang lên bên tai của lão giả áo tím, sau đó hắn rơi xuống bên cạnh, thủ ấn nâng lên, một mảng thanh mang bao trùm.

  Lão giả áo tím dưới sự công kích của Toàn Phong Trảm đã bị thương, một kích này của Nhạc Thành đối với hắn không hề lưu tình mà đã dốc toàn lực.
  Okay, I'm going to lose for sure.

  So, in advance, great battle. =3 Learned a lot.

  (One day... I'll beat you! I swear, there WILL be a rematch)
  Okay, but not now. I ran out of time for today. Maybe tomorrow. Don't worry, I'm not one to slack.
  My first scratch!

 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom