• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

MurrMurr
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định
  Linh hồn truyền âm của Yêu Huyên khẽ truyền tới tai của Nhạc Thành.

  - Yên tâm, ta nắm chắc một hai người những người khác sẽ khuất phục.

  Nhạc Thành cất tiếng nói.

  - Dừng tay, dừng tay lại.

  Đúng lúc này Nhạc Duy cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng chăm chú nhìn mọi người.

  Thấy Nhạc Duy nhìn tới, tất cả các trưởng lão đều lui ra vài bước, dù sao Nhạc Duy vẫn có lực trấn nhiếp với bọn họ.

  - Các ngươi thật sự không muốn để yên sao, quyết nghị trưởng lão đã thông qua, chẳng lẽ các ngươi không tôn trọng quy của trong tộc, Nhạc Thành đã là tộc trưởng của Nhạc gia, chẳng lẽ toàn bộ các ngươi muốn bị trục xuất ra khỏi Nhạc gia hay sao?

  Nhạc Duy cất tiếng nói với đám trưởng lão phản đối kia.

  - Quyết nghị của trưởng lão không công bằng, ta không thừa nhận.

  Nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão và lão nhân áo tím mà nói:
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom