• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

ArceusPalkia916
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn t người, bạc bị cướp mất bảy trăm hai; ba năm trước đây, ngày 13 tháng 6, Thiết Kiều quan Như Ý Kim Bảo gặp nạn, chết năm người, bị thương hai người, châu báu bị mất định giá khoảng ba nghìn hai; hai năm trước, ngày mùng 6 tháng 9, Cát Tường người Thanh Dương chắc chắn đang gặp nạn… Những cái khác trước tiên không đề cập tới, chỉ nói ba cái án này, đều là các ngươi làm!

  Tống Dương lại kêu oan, mở miệng nói:
  - Mấy năm nay, tiểu nhân vẫn ở tại Yến Tử Bình, chưa từng đi xa, láng giềng bốn bên đều có thể làm chứng.

  Công chúa giọng điệu khinh thường:
  - Bọn họ đều là đồng lõa của ngươi cũng
  i do hate being ordinary ;D

  the only birthday message from someone i know irl is one calling me a 'stupid tree humper' xP
  My little bro sneezed on the school board lady at my band concert.she was infront of them XD. Serves her right for wanting to close KT and reopen elderton
  Skittys are awesome.On my friends Ruby she traded for the Skitty in Treehut and it was named Skitit I laughed so hard
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom