• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Articuno
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn trên vũ trụ kia, Giản Thủy Nhi rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thả lỏng một trận. Cô nàng quả thật cũng không quan tâm lắm đến chuyện toàn bộ Liên Bang sau khi biết được cái tin tức này thì sẽ hân hoan ăn mừng đến bộ dáng như thế nào. Hiện tại cái mà nàng ta quan tâm nhất chính là tình huống thân thể của gã nam nhân trong lòng ngực mình hiện tại như thế nào mà thôi.

  Lúc này nàng ta mới đột nhiên nghĩ đến từ đầu đến giờ chính mình vẫn còn đang ôm chặt lấy Hứa Nhạc, hơn nữa vừa rồi lại còn khóc lóc một trận vì hắn nữa. Cúi đầu xuống nhìn lại, nàng chỉ nhìn thấy đầu của Hứa Nhạc đang gắt
  ugh.

  i used to go by the name articuno. i hope people that know me by that don't get us confused since i don't go by dewgong everywhere.
  It's actually how I post in like 15 threads in 2-2.5 minutes. Stupid flood control slows me down though.
  To be a post ninja, best to learn from teh pro. There's only two key parts to posting at unheard of speeds in forum games. Fast Typing Speed (WPM) and the secret weapon, tabs.
  Errm, ok, when you get a visitor message, click on 'view Conversation', from there, you can post. I had to learn that myself. X3
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom